Les TIC com a palanca d’impuls dels serveis

21 març 2012 (Tecnologia i Coneixement, el camí del Estat del benestar del segle XXI- Cercle pel Coneixement- SEBAP) 


© Josep Vila 2020