El permís d’en Cuixart


1 de febrer de 2020


El permís d'en Cuixart

Segons l’informe del fiscal, en Cuixart no s’observa “una evolució i estabilitat tractamental adequada, i per a la concessió de permisos cal la constatació que l’intern tindrà una vida normalitzada, entesa com a respecte a les pautes de convivència de la societat (...) i és molt difícil detectar una possibilitat de reeducació i reinserció en qui, com passa aquí, en realitat no ha assumit els fets pels quals compleix condemna”(LV 1/2/2020).

Estan fent un tractament a Cuixart de "reeducació i reinserció" per que abandoni les seves idees polítiques? Per que deixi de ser un independentista i es converteixi en un unionista? Ha de acabar el curs de reeducació obtenint, com a crèdits, el carnet del PP o del PSOE?

Aquest informe, per tant, és un reconeixement de que es tracta d'un pres polític. Està pres perquè les seves idees no son bones "respecte a les pautes de convivència de la societat". És el president d'una Associació que te idees perverses respecte a "la convivència de la societat" ja que convoca i participa en manifestacions polítiques contraries al que ha de ser la situació de normalitat de la societat. És a dir que els seus associats tenen idees polítiques diferents de les que agradaria a la fiscalia.

A més a més, el fiscal pensa que el permís pot ser utilitzat per a “la comissió de nous delictes o per a finalitats contraproduents per a les finalitats de tractament penitenciari”.

Evidentment que en Cuixart pot cometre "nous delictes", es a dir, tenir i manifestar opinions polítiques diferents a les "normals" i per les que se'l va condemnar. També és veritat que "no ha assumit els fets pels quals compleix condemna” i que ha dit que ho tornarà a fer perquè no veu delicte en pensar com pensa i lluitar pacíficament per aconseguir els objectius polítics que te proposats.

Encerten els fiscals en pensar que en Cuixart no és receptiu "a les finalitats de tractament penitenciari”. Valdria la pena que algú demanés detalls sobre en que consisteix aquest "tractament penitenciari”. És com el que es fa a La taronja mecànica de Stanley Kubrik? Amb la música del himne espanyol i el visionat de fastigosos vídeos del 1 d'octubre?

També la fiscalia creu que “difícilment es pot tenir confiança en el bon ús del permís”. Segurament perquè creu que la llibertat, encara que sigui curta, pot tenir efectes "contraproduents per a les finalitats de tractament penitenciari". La llibertat, especialment la de pensament, sempre es perillosa per certes persones nostàlgiques.

Josep M. Vilà

1/2/2020

© Josep Vila 2020